Helaas!
Deze actie is afgelopen :(

Het is niet meer mogelijk om een verrassingsreis te kopen. Heeft u al vouchers gekocht? Klik dan hier om uw vouchers te verzilveren.

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of bij de spelregels voor meer informatie.


Supercitytrips.com maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van de cookies.
 

  Laat je verrassen, en boek voor de allerlaagste prijs een verrassingsreis naar een stad in Europa!

 
 • Incl. 2 hotelovernachtingen
 • Incl. heen- en terugvlucht
 • Reizen met SGR-garantie
 • 1 stuk handbagage per persoon
 • Bestel nu, betaal direct of achteraf
 
Bestel Direct > Bestel Direct >
 

Happy Travellers

 
 

Wat is inbegrepen?

 • Reizen met SGR-garantie
 • Incl. heen- en terugvlucht
 • Incl. 1 stuk handbagage per persoon
 • Incl. 2 nachten in een sfeervol sterrenhotel
 

Gegarandeerd

 • Je bestemming is bekend binnen 7 dagen
 • De leukste steden in Europa
 • Een veilige bestemming binnen de EU
 • Hotel max. 30 min. uit het centrum gelegen
 • Vertrek vanaf één van de vier luchthavens van jouw voorkeur

WAT WORDT JOUW BESTEMMING?

Het plaatsen van een reservering bij SuperCityTrips is als het boeken van een verrassing! Wandel je straks door de prachtige winkelstraten van Milaan, bezoek je de monumenten van Timișoara of slenter je door de sprookjesachtige straten van Sevilla?

Iedere stad binnen de EU en Zwitserland is een mogelijke bestemming.

Laat je verrassen en ervaar een reis zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt!

Bestel Direct > Bestel Direct >
 
 

Veelgestelde vragen

 

Spelregels

 
 
Algemene Voorwaarden   |   Privacy Policy
Bestel Direct > Bestel Direct >

Welkom bij SuperCityTrips.com. Via SuperCityTrips.com kan je een Voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een verrassingsbestemming binnen Europa en Zwitserland. Deze Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op SuperCityTrips.com ('de Website'). Je wordt verzocht deze voorwaarden te lezen en jezelf ervan te verzekeren dat je ze hebt begrepen.

1. Definities
1.1 SuperCityTrips.com: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advalley B.V. (tevens handelend onder de naam SuperCityTrips.com).
1.2 Gebruiker: iedere persoon die de Website bezoekt of gebruikt.
1.3 De Website: https://supercitytrips.com.
1.4 Partners van SuperCityTrips.com: Diverse on-en-offline partijen die via SuperCityTrips.com een aanbieding beschikbaar stellen voor hun producten of diensten.
1.5 Aanbod van Partners: De aanbiedingen die de Partners van SuperCityTrips.com op hun eigen websites aanbieden, waarvan de Gebruiker na invoering van zijn persoonlijke code op www.verrassingstickets.nl/supercitytrips gebruik kan maken.

2. SuperCityTrips.com
2.1 De Website is eigendom van en wordt beheerd door Advalley B.V.
2.2 Met SuperCityTrips.com kan contact worden opgenomen door te schrijven naar Advalley B.V. op het adres Westermarkt 2F, 1016 DK te Amsterdam, of door een e-mail te sturen naar [email protected].

3. Gebruik van de Website
3.1 Door de Website te bezoeken en te gebruiken garandeer jij dat je 18 jaar of ouder bent en dat je het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om in te stemmen met deze Voorwaarden en daaraan gebonden te zijn en dat jij ermee instemt onmiddellijk aan deze Voorwaarden gehouden te zijn.
3.2 Indien SuperCityTrips.com van mening is, te harer uitsluitende keuze, dat jij onrechtmatig of onbevoegd gebruik maakt van de Website en/of dat je gebruik van de Website in strijd is met deze Voorwaarden, dan behoudt SuperCityTrips.com zich het recht voor om iedere actie te nemen die zij noodzakelijk acht, met inbegrip van het zonder kennisgeving beëindigen van je gebruik van de Website en – in geval van onrechtmatig gebruik – het instellen van een gerechtelijke procedure.
3.3 SuperCityTrips.com kan de Website op enig moment en om welke reden dan ook inactiveren, waaronder begrepen – zonder beperkt te zijn tot – ten behoeve van reparaties, gepland onderhoud of upgrades, en zal niet aansprakelijk zijn voor enige dergelijke onderbreking.
3.4 SuperCityTrips.com behoudt zich het recht voor om enige verandering aan te brengen in de Website of om zonder kennisgeving aan de Gebruikers enig aspect of element van de Website te staken.
3.5 Jij dient de Website niet te misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, internetwormen, logic bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. Het is niet toegestaan om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website staat of tot enige server, computer of database die met de Website verbonden is. Jij dient geen handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot, of voor toepassing van scraping, scrawling of spiders op enige pagina’s in de Website.

4. Gebruikersregistratie
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Website met je persoonlijke code dien jij deze Voorwaarden te accepteren en je e-mailadres en persoonlijke gegevens te registreren.
4.2 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens.
4.3 Door deze Voorwaarden te accepteren geef jij SuperCityTrips.com en haar Partners toestemming om jou aanbiedingen per mail te versturen en om je e-mailadres en/of alle gegevens met betrekking tot je inschrijving door te geven aan haar partners voor commerciële prospectiedoeleinden.
4.4 Jij kunt je uitschrijven voor het ontvangen van deze aanbiedingen door de “Uitschrijven” link aan te klikken die jij in elk van onze nieuwsbrieven vindt.

5. Het aanbod en de overeenkomst
5.1 Tijdens de verkoopperiode worden op de website www.supercitytrips.com vouchers verkocht die geldig zijn voor een verrassingsreis binnen Europa met retourvlucht en twee overnachtingen in een 3-sterren accommodatie via Flywise Travel B.V.. Een Voucher is voorzien van een unieke activatiecode, welke online verzilverd kan worden (verzilverperiode). De vouchers zijn geldig tijdens de reisperiode, welke wegens succes is verlengd tot en met 31 maart 2019 op basis van beschikbaarheid. Het arrangement is op basis van minimaal 2 personen en wordt uitgegeven in een voucher per persoon. Een Voucher is dus geldig voor 1 persoon.

5.2 De actie betreft de verkoop van Vouchers voor een verrassingsreis binnen Europa en Zwitserland met retourvlucht en twee overnachtingen in een 3-sterren accommodatie via Flywise Travel B.V.. Flywise draagt er zorg voor dat de Vouchers in overeenstemming zijn met de overeengekomen Specificaties.

5.3 Een voucher gekocht via www.Supercitytrips.com, is geldig voor een reisdocument voor 1 persoon in de overeengekomen Actieperiode.

5.4 Elk Voucher wordt voorzien van een unieke vouchercode.

5.5 De Voucher is door de klant t/m 30 september 2018 te verzilveren op de speciale reserveringspagina van Flywise, www.verrassingstickets.nl/supercitytrips . SuperCityTrip.com is verantwoordelijk voor de verkoop van de Vouchers. Hierbij zijn Algemene Voorwaarden van SuperCityTrips.com van toepassing. Flywise is verantwoordelijk voor het verzilvering van de vouchercodes, het leveren van de verassingsreis en het afhandelen van vragen en/of klachten omtrent de inhoud van het arrangement. Hierop zijn de voorwaarden van Flywise Travel B.V. van toepassing.
5.6 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden SuperCityTrips.com niet.
5.7 Aanvaarding van het aanbod komt tot stand op het moment dat de persoonlijke code is ingevoerd op www.verrassingstickets.nl/supercitytrips . Na de registratie van de persoonlijke gegevens en het accepteren van deze Voorwaarden komt er door de aanvaarding van het aanbod een overeenkomst tot stand.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod van Partners
6.1 Jij dient er rekening mee te houden dat SuperCityTrips.com:
6.1.1 de beschikbaar stellende partij van het Aanbod van haar Partners is en dus niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het Aanbod van haar Partners;
6.1.2 niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de tussen jou en de Partner gesloten overeenkomst en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de met de Partner gesloten overeenkomst.

7. Normen van dienstverlening en aansprakelijkheid
7.1 SuperCityTrips.com verklaart dat:
7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden;
7.1.2 de SuperCityTrips.com cadeaukaarten een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en
7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.
7.2 SuperCityTrips.com is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van SuperCityTrips.com; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.
7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is SuperCityTrips.com niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die jij zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.
7.4 SuperCityTrips.com kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod van haar Partners. SuperCityTrips.com is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod van haar Partners.
7.5 SuperCityTrips.com is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Voorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.
7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van SuperCityTrips.com zijn aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de SuperCityTrips.com cadeaukaart overschrijden.
7.7 Het materiaal op de Website wordt aangeboden “zoals het is”, zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van enige aard. We garanderen niet dat de Website, of enige content daarop, vrij zal zijn van fouten of omissies of dat de Website, of enige content daarop, altijd beschikbaar en ononderbroken toegankelijk zal zijn. Toegang tot de Website is toegestaan op een tijdelijke basis. Wij kunnen de gehele of enig deel van de Website schorsen, intrekken, discontinueren of wijzigen, zonder verdere kennisgeving. Wij zullen niet aansprakelijk zijn ten opzichte van jou indien de Website om welke reden dan ook op enig tijdstip en voor enige tijdsduur niet beschikbaar is.
7.8 Jij bent uitsluitend verantwoordelijk voor je interacties met SuperCityTrips.com haar Partners. Behoudens het bepaalde in artikel 7.2 vrijwaart jou SuperCityTrips.com bij deze van enige en alle vorderingen of aansprakelijkheid met betrekking tot enig product of enige dienst van een Partner van SuperCityTrips.com, enige actie of gebrek aan actie van een Partner van SuperCityTrips.com, met inbegrip van het nalaten van een Partner van SuperCityTrips.com om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen.
7.9 SuperCityTrips.com zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een verspreide Denial of Service (DoS) aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computeruitrusting, computerprogramma’s, data of ander eigenaarsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van de Website of van het downloaden door jou van enige content daarvan, of van enige e-mail die SuperCityTrips.com of haar Partners aan jou gezonden heeft.
7.10 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb jij wellicht aanvullende rechten.

8. Herroepingsrecht
8.1 Bij de aankoop van de SuperCityTrips.com (digitale) cadeaukaart / voucher heeft de koper herroepingsrecht en kan de overeenkomst dus binnen 14 dagen na aankoop ontbinden mits er nog geen definitieve boeking is geplaatst bij partner FlyWise Travel B.V. Na het verzilveren van de vouchers vervalt het herroepingsrecht.

9. Looptijd en beëindiging
9.1 Deze Voorwaarden zullen volledig van kracht en van toepassing blijven gedurende de periode dat jij een Gebruiker van de Website bent.
9.2 SuperCityTrips.com kan op ieder moment en om welke reden dan ook deze Voorwaarden met jou beëindigen en jou de toegang tot de Website ontzeggen.
9.3 In geval van beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, wordt jij verzocht niet langer de Website te gebruiken.
9.4 Hoofdstukken 3 en 10 overleven de beëindiging, om welke reden dan ook, van deze Voorwaarden en zullen van kracht en afdwingbaar blijven jegens jou.

10. Intellectueel Eigendom SuperCityTrips.com
10.1 SuperCityTrips.com heeft de eigendom en een licentie tot gebruik van alle rechten, titels en belangen in en tot de Website, waaronder – zonder beperking – alle auteursrechten en enige andere rechten van intellectuele eigendom daarin. Een gedeelte van de content wordt geheel of ten dele geproduceerd onder licentie van en is geheel of ten dele gebaseerd op auteursrechtelijk beschermd materiaal van de vermelde rechthebbende. Deze Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd als dragen zij de titel of eigendom van de Website of enige gegevens daarin over aan enige Gebruiker. SuperCityTrips.com behoudt zich alle rechten in en tot de Website voor die niet uitdrukkelijk aan Gebruikers zijn verleend.
10.2 Het is jou uitdrukkelijk verboden om:
10.2.1 enig deel van de Website te reproduceren, te kopiëren, te corrigeren, door te zenden, te uploaden of te incorporeren in enige andere materialen; en
10.2.2 enige geregistreerde en niet-geregistreerde merken/logos die het eigendom zijn van SuperCityTrips.com te verwijderen, aan te passen, te veranderen of te gebruiken, en om iets te doen dat kan worden beschouwd als oneerlijk voordeel halen uit de reputatie en goodwill van SuperCityTrips.com of dat kan worden beschouwd als een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van en/of in licentie gegeven is aan SuperCityTrips.com, zonder eerst de schriftelijke toestemming van SuperCityTrips.com te verkrijgen.

11. Algemeen
11.1 Jij kunt deze Voorwaarden, die de volledige overeenkomst vormen tussen jou en SuperCityTrips.com en die enige andere communicaties of advertenties met betrekking tot de Website vervangen, afdrukken en er een kopie van behouden.
11.2 Deze Voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SuperCityTrips.com. SuperCityTrips.com kan deze voorwaarden op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving wijzigen of aanpassen. Jij wordt verzocht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van enige wijzigingen, aangezien jij - door de Website na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken – geacht wordt enige wijziging van deze Voorwaarden te hebben aanvaard.
11.3 Deze Voorwaarden en de uitvoering daarvan zullen worden geregeerd door en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich bij deze aan de uitsluitende jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, Nederland.
11.4 Jij zult alle buitenlandse en lokale wetten en regelgeving naleven die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Website in welk land dan ook waar jij fysiek aanwezig bent, met inbegrip van – zonder beperkt te zijn tot – consumentenrecht, exportcontrole wet- en regelgeving.
11.5 Jij stemt ermee in dat vanwege de unieke aard van de Website en van de eigenaarsrechten van SuperCityTrips.com hierin, een aantoonbare schending van deze Voorwaarden door jou onherstelbare schade aan SuperCityTrips.com zou toebrengen en een geldelijke schadevergoeding daarvoor een inadequate schadeloosstelling zou vormen. Om die reden stemt jij ermee in dat SuperCityTrips.com gerechtigd zal zijn tot voorlopige en permanente voorzieningen, zoals vastgesteld door enig gerecht dat jurisdictie heeft om de bepalingen van deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen.
11.6 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geacht wordt ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht en uitvoerbaar voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. In een dergelijk geval stemmen partijen ermee in om hun best te doen om de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, het doel bereikt dat werd beoogd met de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
11.7 Enig nalaten van een partij bij deze Voorwaarden om op enig tijdstip enige voorwaarde of bepaling krachtens deze voorwaarden ten uitvoer te leggen, zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van het aansluitende recht van die partij om iedere voorwaarde en bepaling van deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen.
11.8 Geen van partijen zal verantwoordelijk zijn voor vertragingen die het resultaat zijn van omstandigheden die buiten de redelijke macht van een dergelijke partij liggen, op voorwaarde dat de niet-nakomende partij redelijke pogingen doet om zulke oorzaken van niet-nakoming te vermijden of uit de weg te ruimen en de nakoming van deze Voorwaarden met redelijke snelheid voortzet zodra dergelijke oorzaken uit de weg zijn geruimd.
11.9 Niets in deze Voorwaarden zal enige derde partij, direct of indirect, enig uitvoerbaar voordeel of enig recht van actie tegen SuperCityTrips.com geven en een dergelijke derde partij zal niet gerechtigd zijn om enige voorwaarde van deze Voorwaarden jegens SuperCityTrips.com ten uitvoer te leggen.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 Wij bij SuperCityTrips vinden jouw privacy belangrijk. Wanneer je gebruik maakt van onze Website en Diensten, zullen we bepaalde persoonsgegevens van jou verzamelen. In onze Privacy Policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.
12.2 SuperCityTrips.com behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot het gebruik van de Website te verzamelen. Door deze Voorwaarden te accepteren geeft jij SuperCityTrips.com en haar Partners toestemming om jij aanbiedingen per mail te versturen en om je e-mailadres en/of alle gegevens met betrekking tot je inschrijving door te geven aan haar partners voor commerciële prospectiedoeleinden. SuperCityTrips.com verplicht zich tot het vermelden van een link voor het opzeggen van het abonnement in alle berichten van partners zodat jij op elke moment de ontvangst van deze aanbiedingen eenvoudig kunt stopzetten.

SuperCityTrips.com is een handelsnaam van ADVALLEY B.V. (k.v.k. 343558810)


Privacy Policy SuperCityTrips

Laatste versie: april 2018

Wie zijn we en wat doen we?

Advalley B.V. handelt mede onder de handelsnaam SuperCityTrips.com. Je kunt onze (contact)gegevens vinden aan het eind van deze 'Privacy Policy'. Wij bieden de mogelijkheid om via onze website vouchers voor stedentrips aan te kopen. Deze Privacy Policy is van toepassing op ons ('Verantwoordelijke') en jou als 'Gebruiker' van onze website www.supercitytrips.com (de'Website') en andere door ons aangeboden diensten (de 'Diensten').

Privacy en de Relevante Wetgeving

Jouw privacy is van groot belang voor ons. Wij voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens ('Wbp'). We anticiperen ook op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), die de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen per 25 mei 2018. We zullen hierna verwijzen naar deze wetgeving als 'de Relevante Wetgeving'.

Wat is dit?

Dit is een 'Privacy Policy'. In dit document, leggen we uit wat voor soort Persoonsgegevens we verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze Website en Diensten. We zullen ook uitleggen hoe we jouw persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken, en voor welke doelen we dat doen.

Persoonsgegevens

In deze Privacy Policy, wordt met 'Persoonsgegevens' de informatie of onderdelen van informatie bedoeld, waarmee jij geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Ben je jonger dan Achttien?

Als je jonger bent dan achttien jaar, kun je onze Website en diensten niet gebruiken. Als je van onze diensten gebruik maakt en nog geen achttien jaar oud bent, overtreedt je onze gebruiksvoorwaarden.

Wij handelen als Verantwoordelijke

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden. In dit opzicht handelen we als (verwerkings)verantwoordelijke, hierna 'Verantwoordelijke' in de zin van de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We zullen jouw Persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of openbaren zonder jouw toestemming. Daarom vragen we jou om in te stemmen met deze Privacy Policy voordat je een aankoop doet op onze website. Houd er rekening mee dat je niet verplicht bent om in te stemmen met deze Privacy Policy maar dat je geen gebruik kunt maken van onze diensten als je niet instemt met deze Privacy Policy.

Welke Persoonsgegevens verwerken we als Verantwoordelijke?

Zonder informatie kunnen we jou niet helpen bij het aankopen van vouchers voor een verrassingsreis. Dus wanneer je onze diensten gebruikt, zijn er bepaalde stukjes informatie die wij vragen. Dit zijn vrij algemene dingen, zoals jouw naam en de contactgegevens van jouw voorkeur. Wanneer je een aankoop doet op onze Website, zal gevraagd worden om jouw e-mailadres. Als Verantwoordelijke verwerken we de volgende Persoonsgegevens:

Hoe gebruiken we de door ons verzamelde Persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovengenoemde Persoonsgegevens alleen wanneer noodzakelijk voor de doelen die hieronder worden beschreven:

Hoe lang zullen we de Persoonsgegevens bewaren?

De Persoonsgegevens die door ons worden verzameld zullen bewaard worden zo lang je gebruik maakt van onze Website. Als deze Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor vervulling van de doeleinden zoals hierboven genoemd, of als deze onjuist blijken te zijn, zullen de (onjuiste) Persoonsgegevens ook verwijderd worden. Zie - in verband met jouw rechten - meer informatie over verwijdering van Persoonsgegevens aan het eind van deze Privacy Policy. We zullen de Persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan 5 (vijf) jaar na de datum vanaf de laatste update van de gegevens, behalve wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens en voor welke doeleinden?

Er zijn verschillende partijen geïntegreerd in de diensten van SuperCityTrips. Dit gebeurt op verschillende manieren en om verschillende redenen. Er zijn ook derde partijen die een deel van jouw gegevens kunnen ontvangen. Hierbij gaat het om partijen die we betrekken om jou te voorzien van de diensten van SuperCityTrips en financiële instellingen.

Wij delen de Persoonsgegevens met de volgende derde partijen:

Wanneer het noodzakelijk is om jou van een voortdurende Dienst te voorzien, kunnen we Persoonsgegevens delen met een van onze groepsvennootschappen of – wanneer onze onderneming wordt verkocht aan of zal fuseren met een andere partij – de aanstaande koper of andere partij bij de fusie. Deze partijen zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens om te gaan en zullen de Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de beperkte doeleinden zoals hierboven genoemd.

(Sub)Bewerkers/Verwerkers

We maken gebruik van derde dienstverleners om ons te helpen om onze Website te beheren of hosten, of bijv. om namens ons activiteiten uit te voeren zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We geven alleen die Persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn '(Sub)Bewerkers/Verwerkers' in de zin van de Relevante Wetgeving, contractueel verplicht om zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens om te gaan en om Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de beperkte doeleinden zoals hierboven genoemd.

Generiek geaggregeerde (niet-persoonlijke) data

Om onze Website zo optimaal mogelijk te laten werken, kunnen we jouw Persoonsgegevens omzetten in niet-Persoonsgegevens en deze aggregeren met informatie die wordt verzameld van andere Gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden voor analyse van onze industrie en verbetering van de functionaliteiten van de Website. In zo’n geval zullen de Persoonsgegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd worden: zij zullen geen Persoonsgegevens meer bevatten.

Hoe beschermen we jouw Persoonsgegevens?

We werken hard om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen bijvoorbeeld de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens veilig zijn:

Export van gegevens buiten de Europese Unie

We zullen Persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Unie (EU), Zwitserland en England. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen. Als we de Persoonsgegevens buiten de EU brengen, zullen de Gegevens alleen doorgegeven worden naar landen die voorzien in een adequaat beschermingsniveau dat voldoet aan de EU-normen. De doorgifte van Gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wbp en – per 25 mei 2018 – hoofdstuk 5 van de AVG).

Wijzigingen in deze Privacy Policy

We kunnen onze Privacy Policy van tijd tot tijd updaten. Als het gaat om significante wijzigingen, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen en je verzoeken om de bijgewerkte Privacy Policy te accepteren voordat je verder kunt gaan met het gebruiken van onze Website. We zullen Gebruikers hierover informeren via een online nieuwsbrief (als Gebruiker ons zijn e-mailadres daarvoor heeft gegeven).

Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt een openbaar register bij van alle meldingen die gedaan worden door organisaties die Persoonsgegevens verwerken. We zullen de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte brengen van onze Persoonsgegevensverwerkingen. Per 25 mei 2018, zal deze meldplicht onder de AVG verlopen. In plaats daarvan, zullen we gedetailleerde documentatie bijhouden van de Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals gespecificeerd in en onder de voorwaarden van de Relevante Wetgeving, heb jij het recht om (ons) te vertellen dat je:

· graag de Persoonsgegevens zou willen zien en/of een kopie van de Persoonsgegevens die over jou door ons worden verwerkt zou willen hebben, welke ook aangeeft waar de gegevens worden verwerkt en voor welk doel. We kunnen deze kopie ook voor jou – op jouw verzoek– geven aan een andere partij, in het geval dat je graag wilt dat jouw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere partij;

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 5 werkdagen na ontvangst te reageren.

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met jouw Persoonsgegevens omgaan, stuur ons dan een e-mail via [email protected]